fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Mycoplasma

Vid sidan av bakterier, svampar och virus är mycoplasma farlig för cellodlingar. Mycoplasma kan leda till mycket besvärliga situationer i cellodlingar. De är nämligen svåra att upptäcka i tid. Mycoplasma förökar sig mycket snabbt och uppnår därför snabbt höga koncentrationer. Mycoplasma sprids genom kontaminerade utrymmen och redskap. Till och med reagenser, som används vid cellodling, kan innehålla mycoplasma.

Mycoplasmainfektioner leder till många olika förändringar i cellodlingar. De påverkar cellernas tillväxt, metabolism, morfologi, deras förmåga att fästa vid underlaget samt åstadkommer kromosomavvikelser. Cellodingar kontamineras ofta av M. hyorhinis, M. arginini, M. orale, M. fermentans och Acholeplasma laidlawii.


Det är mycket svårt att upptäcka mycoplasmainfektioner i cellodlingar. Enbart mikroskopi räcker inte till utan man måste göra regelbundna tester för att upptäcka infektionen. Man använder många ospecifika testmetoder såsom fluorokromer, som binder till DNA (bl.a.  bisbenzimidazole), histologiska färgningsmetoder, elektronmikroskopi och kemiluminiscenstekniker. Med biokemiska testmetoder försöker man påvisa vissa enzymatiska avvikelser i de odlade cellerna. Det finns i dagens läge en mängd komersiella testmetoder för att påvisa mycoplasma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mykoplasmainfektion ensisijaisena hoitokeinona on infektoituneen soluviljelmän hävittäminen, koska mykoplasma leviää erittäin herkästi samoissa tiloissa käsiteltäviin muihin solulinjoihin. Mikäli kontaminoituneen solulinjan hävittäminen ei ole mahdollista, mykoplasmainfektion hoitoon voidaan käyttää siihen tarkoitukseen sopivia antibiootteja.

 
 
Accessibility Feedback