fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Mitokondrien polku Mitokondriens uppgifter
klass 2

sivusto123
Aerob energiproduktion
   
sivusto123
Cellulära apoptossignaler
   
sivusto123
Brun fettväv
   

Mitokondriens uppgifter

Mitokondrierna producerar största delen av den energi som cellen behöver. De omvandlar den kemiskt bundna energin i födan till ATP, som är cellens huvudsakliga energikälla. I mitokondriens matrix sker bl.a. oxidationen av pyruvat och fettsyror (b-oxidation) samt den därpåföljande citronsyracykeln. På mitokondriens inre membran sker den oxidativa fosforyleringen som omvandlar NADH, som uppstått vid citronsyracykeln, till ATP.

Vid sidan av energimetabolismen har mitokondrierna även andra uppgifter t.ex. vid celldelningen och i samband med apoptosen (programmerad celldöd). Cytokrom c fungerar normalt i mitokondriens respirationskedja. Ifall cytokrom c frigörs i cytoplasma startar apoptosen. Mitokondrierna deltar dessutom i cellens inre signalering bl.a. genom att lagra Ca2+-joner, som fungerar som second messengers. Då Ca2+-joner frigörs  i cytoplasma startar en kedjereaktion, som leder till att transmittersubstanser från nervceller frigörs eller att hormoner från endokrina celler avges.

Mitokondrierna reglerar dessutom cellens oxideringsgrad och deltar i syntesen av steroider och hem. I vissa celler har mitokondrierna specialuppgifter. I levercellerna de deltar t.ex. i detoxifieringen av ammoniak. Härvid bildas urea = urinämne.

I den bruna fettvävnaden fungerar mitokondrierna vid värmeproduktionen. Härvid bildas inget ATP. Protonerna hoppar över ATP-syntas och vandrar i stället via termogenin ut genom det inre membranet. Detta leder till att protonernas potentialenergi frigörs som värme. Den bruna fettvävnaden har fått sitt namn på grund av den stora mängden mitokondrier. Brunt fett förekommer främst hos nyfödda däggdjur.

 
 
Accessibility Feedback