fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Oxidativ fosforylering
   
sivusto123
Andra slag av celldöd
   

Lysosom

Lysosomerna kännetecknas av ett lågt pH. Ett V-ATPas (vacuolar proton-pumping ATPas) samt en reduktionskedja pumpar in protoner genom lysosomens membran. Den lysosomala reduktionskedjan får sina elektroner från NADH och ger dem vidare till syre (på samma sätt som i mitokondriernas elektrontransportkedja). Protonerna inne i lysosomen ger upphov till en positiv laddning. För att balancera denna positiva laddning släpps negativt laddade klorid-joner in via Cl--kanaler i lysosommembranet.

Ibland avges lysosomens innehåll vid cellens yta. Så sker då Ca2+-koncentrationen i cytoplasmat stiger. Detta leder till att lysosomens membran smälter samman med cellmembranen. Dessa lysosomer kan kallas avsöndrande lysosomer. Vissa typer av lysosomer fungerar oftare som avsöndrande organeller än andra. Dessa lysosomer avger katepsin vid cellens yta. Katepsinerna byter ner proteinerna i det intercellulära materialet och deltar på så sätt aktivt i dess nyorganisation. Lysosomala katepsiner förmedlar också apoptotiska signaler från cytotoxiska läkemedel samt aktiverar överlevnadsfaktorer. Med andra ord kan man säga att lysosomerna deltar i vissa typer av apoptosreglering.

 

 
 
Accessibility Feedback