fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Autofagocytos

Med termen autofagocytos avser man ett noggrant reglerat och konserverat förlopp i eukaryota celler, då cellens egna beståndsdelar såsom delar av cytoplasma eller organeller (t.ex. mitokondrier) bryts ner av lysosomala enzymer i en membranbunden vesikel, som kallas autofagosom. Bilden visar en autofagosom, som innehåller en mitokondrie.

 


 
 
Accessibility Feedback