fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
EM-bild av lysosom
   

Lysosom

Lysosomerna är runda organeller, ca 0,5 µm i diameter. 
Med elektronmikroskop ser man en tydlig, tätare kärna inne i lysososmer. Termen lysosom kommer från grekiskan
(lysis = lösa upp; soma = kropp). Lysosomerna har ett lågt pH (ca 4,8), som upprätthålls av protonpumpar i lysosom-membranen.

Lysosomerna är endocytosens slutstation. De sura hydro-laserna, som finns inne i lysosomerna, sönderdelar det endocyterade materialet samt proteiner från cytoplasmat. Största delen av den lysosomala nedbrytningen sker emellertid i s.k.  hybridorganeller, som består av sena endosomer och lysosomer som smultit samman. Vid sidan av den endolysosomala nedbrytningen sker nedbrytning av proteiner även i proteasomer och kalpainer.

Lysosomerna har även andra uppgifter i cellen. De frigör aktiva enzymer vid cellens yta och påverkar därmed det intercellulära materialet och dess nyorganisation. Lysosomer deltar  även i apoptosen (den programmerade celldöden). Med hjälp av autofagocytos håller lysosomerna cellens inre balans.
Översätt bild: Exocytos; Endocytos; Golgiapparat; Primär lysosom; Lysosom, Endosom; Kärna.


 
 
Accessibility Feedback