fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Replikationen av DNA
   

Ligering

Ligaser är enzym som förenar 3'- och 5'-ändorna o två DNA-strängändar. De bildar kovalenta bindningar mellan lineära DNA-bitar och förenar på så sätt dem. I samband med rekombinant-DNA-teknik används vanligen ligas, som isolerats från T4-bakteriofager. Med hjälp av ligaser försöker man förena en DNA-bit med en vektor. På så sätt införs t. ex. en gen, som lösgjorts från en kromosom in i en plasmid.

Det DNA som klyvts med hjälp av restriktionsenzymer kan ha sticky ends eller trubbiga ändor. Sticky ends har små enkelsträngade svansar, som kan binda till en annan komplementär DNA-molekyls svans (dvs. båda DNA-molekylerna har klyvts med samma restriktionsenzym). Sticky ends binder lättare till varandra än trubbiga ändor.
Bilden visar en ligation.

Ligaserna bildar kovalenta fosfodiesterbindningar mellan de båda DNA-molekylerna varvid en dubbelsträngad DNA-molekyl uppstår. Under DNA-replikationen inne i cellen förenar ligaser oenhetliga DNA-strängar till enhetliga. Ligaser reparerar också skadat DNA.
 

 
 
Accessibility Feedback