fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Replikationen av DNA

 
1. Replikation av DNA (replikationen sker på båda strängarna men endast den ena strängens replikation följs i bilden)
2. Primers bildas:
DNA:s dubbelhelixmolekylen öppnas och RNA-polymeras bildar nukleotider för primers. Primas
3. Polymerisering:
DNA-polymeras III fogar nukleotider efter primers tills de möter nästa primer. Då lossnar primers. DNA-polymeras III
4. Primer lossnar:
DNA-polymeras I byter ut nukleotiderna i primer till DNA nukleotider. DNA-polymeras I.
5. Det blir ett brott i DNA-strängen
6. Ligering:
DNA-ligas reparerar brottet på DNA-strängen. Ligas.
7. Färdigt replikerat DNA

Primas; DNA-polymeras III; DNA-polymeras I; Ligas; Man följer skeendet i E. coli.

 

 
 
Accessibility Feedback