fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Maturation-mognad

Maturation kallas den fas i virusets levnadslopp då viruset blir infektivt. Under maturationen förändras virus på ett sådant sätt att de kan infektera nya celler. Deras antigenicitet förändras. Vissa virus fogas ihop och mognar på olika platser inne i värdcellen, andra virusarter mognar först efter frigivningen från cellen.

Maturationsfasen innebär vanligen strukturella förändringar i speciellt kapsidproteinerna. Inne i viruset sker ofta en kondensering av virusgenomets nukleoproteiner, vilket leder till förändringar i antigeniciteten.  

Kapsidproteinerna förändras ofta proteolytiskt, varvid specifika vissa delar av dem klipps bort. Detta leder till att mogna proteinformer bildas. Alternativt kan förändringarna i skalproteinernas konformation ske redan i samband med hopfogningen. De proteaser som är aktiva vid maturationen är kodade antingen av viruset eller värdcellens enzymer. 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback