fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Bilder av elektronmikroskop

 

Överst till vänster ses ett transmissionelektronmikroskop (TEM). Man mikroskoperar i ett mörkt rum. Den blå pilen visar stället där man för in preparatet i mikroskopet.
Bilden i mitten visar hur man studerar den elektronmikroskopiska bilden med en kikare (grön pil). Preparatet flyttas med två rullande spakar (röd pil).
Nere till vänster ses hur man placerar en grid i en gridhållare.
Nere till höges ses en grid.

 
 
Accessibility Feedback