fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Konfokalmikroskopi

De optiska komponenterna inom konfokalmikroskopin är de samma som vid vanlig fluorescensmikroskopi och man använder samma optik. Det konfokalmikroskopets ljuskälla är en laser, som centreras till en liten klart lysande punkt på en viss nivå i objektet. Laserstrålen sveper snabbt över objektets yta och den emitterade fluorescensen skärps med hjälp av en aperturbländare (ett s.k. "pinhole aperture"). Ljuset fångas upp av en detektor.

 

På grund av att ljus från under- och ovansidan av det fokala planet inte fångas upp av aperturbländaren så kommer det inte med i den slutliga bilden. Detta innebär att bilden blir betydligt skarpare än en vanlig mikroskopisk bild. Det är dessutom möjligt att studera tunna optiska snitt från olika håll. Man kan också göra en tredimensionell modell av hela objektet utgående från en enskilda optiska snitten. Detta sker med hjälp av den dator. 

.

 

 
 
Accessibility Feedback