fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Konfokalmikroskopi

Med konfokalmikroskopi är det möjligt att koncentrera laserstrålar till ett optiskt plan och därmed belysa det cellplanet. Därefter fotograferar man de påvarandra följande snittplanen och informationen bearbetas med matematiska algoritmer. All icke väsentlig information rensas bort. Av den väsentliga informationen bygger man upp tredimensionella modeller, som man dessutom kan "snurra på" och titta på från olika håll. 

 
 
Accessibility Feedback