fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Tre dimensioner

Med ett mikroskop får man vanligen en tvådimensionell bild. Detta bör man komma ihåg vid tolkningen av bilden. Den schematiska bilden till höger visar en kapillär, som är snittad i 7 snitt. De olika snitten ger helt olika bilder av objektet. Detta är mycket viktigt och bör beaktas vid tolkningen.Tvärsnitt av en cell med 0,30 mikrometers mellanrum (konfokalt mikroskop).
Aktinfärgning; falloidin-546 (rött), kärnfärgning; DAPI (blått).

 
 
Accessibility Feedback