fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Plasmider
   

Kloning

Med molekylärbiologisk kloning förstår man vanligtvis isolering av en viss DNA-sekvens, som sedan mångfaldigas i ett levande system. För att man skall kunna mångfaldiga en DNA-sekvens måste den vara kopplad till ett replikerande system, t.ex. en plasmid i en bakterie. Kloning har följande faser: DNA-molekylen bryts ner i bitar (se bilden: DIGESTION), bitarna fogas ihop på ett lämpligt sätt (LIGATION), DNAet förs in i en cell (TRANSFORMATION el TRANSFEKTION) och val av celler med den aktuella DNA-sekvensen cellen (URVAL).

Bilden visar: Plasmid, DNA som skall klonas (röd); bakteriecell.
En grundläggande metod inom molekylärbiologi är expressionskloning. Denna metod går ut på att DNA, som kodar för ett visst protein, förs (med PCR eller med hjälp av restriktionsenzymer) in i en plasmid (expressionsvektor). I plasmiden finns ofta promotorer för produktion av det önskade proteinet och en gen för antibiotikaresistens för att underlätta spårningen av plasmiden.

Man kan skapa planerade mutationer i den DNA-sekvens, som skall klonas. Detta sker med PCR. På detta sätt kan man studera vilken betydelse enskilda aminosyror har i proteinets funktion.

 

 
 
Accessibility Feedback