fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM bild av kaveoler
   
sivusto123
EM bild av kaveoler, stor förstoring
   
sivusto123
Kaveoler vid endocytos
   

Kaveoler

Kaveoler är små runda inbuktningar eller veck i cellmembranet. Kaveolerna innehåller ofta stora mängder kolesterol och glykosfingolipider. Integrala membranproteiner och speciellt receptorer och signalmolekyler samlas ofta i kaveolerna.

En del av cellens svar på retningar förmedlas via kaveoler. Ett exempel på detta är de aktiverade receptortyrosinaskinaserna (= receptorer för tillväxtfaktorer), som aggrererar till kaveolerna. Det samma gäller Rho-familjens GTPaser, dvs. RhoA och Rac, som också förekommer i kaveolerna i aktiverad form.  

Många proteiner har identifierats i kaveoler. De vanligaste är kaveolinerna, som samarbetar med aktinnätverket under cellmembranet.

Översätt: CYTOPLASMA

 
 
Accessibility Feedback