fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellmembranet polku Cellmembranets byggnad
klass 1

Cellmembranets byggnad

Elektronmikroskopisk bild av cellmembranet

Tre skikt syns tydligt:

  1. Cellmembranets yttersta skikt är mycket elektrontätt. Det syns som en enheltig linje, som är 2 nm bred. Denna sida kallas E-sidan (extracellulära sidan). 
  2. Mitt i cellmembranet finns ett område som är nästan ofärgat. Det är ca 4 nm brett. 
  3. På insidan finns ett enhetligt elektrontätt skikt, som är 2 nm brett. Detta skikt vätter mot protoplasmat (= cytoplasma) och kallas P-sida. 

Den elektronmikroskopiska bilden beror på färgningsegenskaper hos lipidernas polära delar samt proteinerna.

Cellmembranens kemiska beståndsdelar:
1. Proteiner  55-60 %
2. Lipider  35-40 %
3. Kolhydrater  5%

 
 
Accessibility Feedback