fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellmembranet polku Cellmembranets uppgifter
klass 1

sivusto123
Cellmembranets receptorer
   

Cellmembranets uppgifter

 1. Cellmembranet omger cellen och fungerar som cellens mekaniska stöd.
 2. Cellmembranet uppätthåller cellens inre förhållanden (= cellens inre homeostas) på en sådan nivå att livsnödvändiga biokemiska reaktioner kan ske. 
 3. Cellmembranet har transport- och filtreringsuppgifter. Cellmembranet avgör vilka molekyler, som skall "importeras" och vilka som skall "exporteras". (se ämnestransport genom cellmembranet)
 4. Cellmembranet har receptorer, som fungerar som mottagarmolekyler för signaler utifrån. Receptorerna förmedlar signalmolekylernas budskap till cytoplasmat och kärnan. (se signalering: cellmembranreceptorer)
 5. Kroppens immunsystem känner igen ytmolekyler på cellmembranet och avgör bl.a. om den i frågavarande cellen är kroppens egen eller främmande.
 6. I polära celler är cellmembranet på den apikala yta både strukturellt och funktionellt olikt det på de basolaterala ytorna.
 7. Cellmembranet bildar de intercellulära kontakterna. (se cellens intercellulära kontakter) 
 8. Cellmembranet är viktigt för cellernas växelverkningar och deras samarbete (t. ex. bildningen av vävnader och samarbete mellan olika organ)
 9. I växter finns en cellvägg utanför cellmembranet. Cellväggen består av cellulosa.
  Hos svampar består cellväggen av kitin.

 

 
 
Accessibility Feedback