fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Freeze-fracture

Freeze-fracture teknik används inom elektronmikroskopi när man är speciellt intresserad av cellernas membranstrukturer. Ingen fixering behövs.

 

 

Cellerna eller vävnadsbitarna fryses in flytande kväve tillsammans med sackaros eller glycerol. Därefter spjälker kan biten med hjälp av ett mikrotombett. Provet spjälker oftast mitt i lipiddubbelmembranerna - dvs längs den hydrofoba mitten. Härvid blottas två ytor: den inre P-ytan (eng. protoplasmic face) och den yttre E-ytan ( eng. exoplasmic face).  Därefter täcks ytorna med ett tunt lager av en tungmetall t.ex. platina. På grund av att metallskiktet varierar i tjocklek på de olika delarna uppkommer en s.k. skuggning (eng. shadowing), som ger upphov till en tredimensionell bild av ytstrukturen. Metallagret förstärks av ett tunt kolskikt. Den ursprungliga vävnaden löses bort med syra och ytrepliken kan studeras i elektronmikroskop.  

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback