fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
not available
   

Immunocytokemi

Immunokemin (ICC) bygger på immunologisk metodik. Metoden går ut på att lokalisera olika substanser med LM och TEM. Lokaliseringen görs med hjälp av antikroppar. En antikropp känner igen en antigen och binder specifikt till den. För att man skall kunna visualisera antikroppen fogas ett lämpligt märkämne till den. Inom fluorescensmikroskopin är märkämnena fluorescerande. Inom TEM används kolloidalt guld eller ferritin. Man kan också koppla ett enzym till antikroppen. Då visualiseras antigen-antikroppsreaktionen vid en enzymatisk reaktion.

 

Den immunocytokemiska tekniken kan vara direkt eller indirekt.
Vid den direkta färgningen används en antikropp som är märkt, vilket innebär att antigenen blir synlig när den binds till den märka antikroppen. Detta är en snabb och enkel metod.

Vid den indirekta färgningen används två antikroppar. Den första (primära antikkroppen) saknar märkämne. Man framställer en ny antikropp mot den primära antikroppen = en sekundär antikropp. Den sekundära antikroppen är märkt. Om den primära antikroppen framställts i kanin så framställs den sekundära antikroppen t.ex. i get. Den indirekta metoden är känsligare och ger ett tydligare resultat på grund av att varje primär antikropp omges av många sekundära antikroppar.

 

leimattu vasta-aine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar principerna för immunocytokemisk färgning (ICC):
a) den direkta metoden där en märkt primär antikropp binds specifikt till en antigens epitop.
b) den indirekta metoden där en omärkt primär antikropp binds specifikt till en antigens epitop. Därefter lokaliseras den primära antikroppen genom att två märkta sekundära antikroppar binder till den. De gröna antigenerna ligger i cellmembranet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback