fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Genernas expression

 

Vid en virusinfektion produceras de olika proteinerna vid de exakt rätta tidpunkterna och i de exakt rätta mängderna. Allt är noga reglerat. Virus reglerar sin egen proteinproduktion. De är emellertid totalt beroende av värdcellens metaboliska apparat (näring, energi, enzymer, ribosomer, tRNA osv) för produktionen av de enzymer som behövs vid syntesen av byggkomponenter för nya virus dvs replikationscykeln. Varje virusart är på olika sätt beroende av värdcellens biosyntetiska maskineri. Genomets replikation och expression är tätt kopplade till varandra. Detta gäller i synnerhet RNA-virus. 

 

Proteinsyntesen under en virusinfektion kan delas i två delar.
1. Första fasen
Under den första fasen syntetiseras nukleinsyrorna i virus. Samtidigt produceras vanligtvis små mängder katalytiska virus-specifika enzymer, som behövs vid replikationen.  

2. Senare fasen
Under den senare fasen syntetiseras stora mängder proteiner såsom strukturproteiner (kapsid- och martixproteiner, mantels glykoproteiner osv.). Nu syntetiseras också de enzymer som behövs för virus mognad (maturation).

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback