fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Fotosyntesen
   

Syntes av kolhydrater vid fotosyntes

Med hjälp av den energi, som uppstår i samband med fotosyntesens elektrontransportkedja, bildas glukos. Detta sker i kloroplasterna och kallas koldixoidassimilation. Koldioxid, som fångats in från luften, omvandlas vanligen till sackaros (= disackarider av glukos och fruktos) eller stärkelse. Sackaros syntetiseras i cytoplasman. Utgångspunkten för denna syntes är glyceraldehyd-3-fosfat, som kommer från kloroplasterna. Glyceraldehyd-3-fosfat omvandlas först till fruktos och sedan vidare till glukos.   

Koldioxidassimilationen är liksom citronsyra-cykeln en cyklisk process. Den kallas Calvins cykel. Melvin Calvin fick Nobelpris i kemi år 1961. Calvins cykel  går ut på att 3 koldioxidmolekyler kopplas till 3 ribulos-1,5-bifosfat-molekyler. Resultatet är 6 glyceraldehyd-3-fosfat-molekyler. En av dessa 6 molekyler kan användas vid energiproduk-tionen (glykolys eller citronsyracykeln) eller för att bilda sackaros eller stärkelse. De 5 resterande glyceraldehyd-3-fosfat-molekylerna omvandlas till ribulos-1,5-bifosfat och på så sätt är cirkeln sluten.
Översätt bild: ribulos-1,5,-bifosfat; 3-fosfoglycerat; glyceraldehyd-3-fosfat; glykolys eller syntes av kolhydrater. De röda numrorna anger antalet molekyler.

Enzymet ribulos-1,5-bifosfatkarboxylas eller kortare rubisco är det centrala enzymet då koldixoid binds till ribulos-1,5-bifosfat. Rubisco är det vanligaste enzymet på jorden och också det viktigaste enzymet, enär det står för bildningen av biomassa utgående från koldioxid.

 
 
Accessibility Feedback