fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning polku Mikroskopi polku Upplösningsförmåga polku Grunderna för upplösningsförmågan
klass 2

Grunderna för upplösningsförmågan

Upplösningsförmågan (r) beräknas på följande sätt:

  • r = k(l/NA), där

            l = ljusets våglängd
         NA = numerisk apertur, som beskriver objektivets förmåga att samla ljus
           k = konstant, som beskriver ljusets brytning eller diffraktion (=0.61)

Detta är formeln för numerisk apertur (NA)

  • NA= n x sin (q/2), där
n = brytningsindex för mediet (luft eller olja) mellan prov och objektiv 
q = objektivets öppningvinkel.

Upplösningsförmågan är bättre:
1. ju större brytningsindex för mediet mellan prov och objektiv är 
2. ju större öppningsvinkeln för objektivet är
3. ju kortare ljusvågor är.

Bilden visar objektivets lins, provet, kondenssorn, ljuskälla

 
 
Accessibility Feedback