fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Parakrin signalering
   

Eicosanoider

Eicosanoider (eikosi Gr. tjugo) används vid parakrin signalering mellan celler. Cellerna avger eicosanoider, som överför signalen från en cell till de intilliggande cellerna. 

Arachidonsyra är kan omvandlas till andra eicosanoider. Arachidonsyra är en fleromättad fettsyra, som däggdjur syntetiserar utgående från linolsyra, som i sin tur fås från växtriket. Ifall en hormonell retning leder till att cellens fosfolipas börjar bryta ner fosfolipider, frigörs samtidigt arachidonsyra. Enzymer i sER omvandlar arachidonsyran till förstadier för prostaglandiner och tromboxan samt vidare till prostaglandiner. Prostaglandiner fungerar som signalmolekyler vid inflammationer och läkemedel såsom aspirin och ibuprofen inhiberar reaktionerna i sER.
Översätt bild: linolsyra; arachidonsyra; en prostaglandin.

Utgående från förstadier till prostaglandiner och tromboxaner bildas i trombocyterna (blodplättarna) tromboxaner. Tromboxanerna får blodkärlen att kontrahera och trombocyterna att fastna vid varandra. Dett har stor betydelse för sårets läkning.

 

 
 
Accessibility Feedback