not available fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida / Signalering / Cellsignalering / Parakrin signalering
klass 2

Parakrin signalering

 

 

Vid den parakrina signaleringen friges signalmolekyler lokalt och de kan föras från en cell till en annan via gap junctions. På detta sätt överförs t.ex. vissa tillväxtfaktorer, eikosanoider och kväveoxid, som utvidgar blodkärlen. Dessa signalmolekyler inaktiveras snabbt och kan därför inte påverka ett större område.
Bild text: Signalerande cell; Målcell; Lokal signal