not available se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

CJD-sjukdom

I  Storbritannien uppkom år 1995 en ny variant av Creutzfeldt-Jacobs sjukdom. Varianten kallas nvCJD och den avviker något från CJD. NvCJD drabbar framför allt unga personer (medelåldern är 27 år). Sjukdomen har inte ett lika snabbt förlopp som CJD utan vara ända upp till a 13 månader. De för CJD så typiska förändringarna i EEG förekommer inte vid nvCJD. De viktigaste symtomen är psykiska beteendestörningar. Senare uppträder progressiv dementi och ataksi (funktionella störningar i den viljestyrda muskulaturen).

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback