fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Fysiologiska peptider
   

Aminosyraderivat

Aminosyror fungerar som utgångsmaterial vid syntesen av många viktiga föreningar i organismerna. Ett exempel på detta är glycin som är utgångsmaterial för syntesen av porfyriner, som är viktiga vid framställningen av proteiner som innehåller hem (såsom hemoglobin). Glutation är en fysiologisk peptid, som består av tre aminosyror (glycin, glutamat och cystein). Med hjälp av glutation bibehålls cellens inre i reducerat tillstånd.

De aminosyror, som ingår i proteinerna, förekommer alltid i samma optiska isomerform dvs s.k. L-aminosyror. Bakterier har förmåga att också syntetisera den andra isomeren, D-aminosyror. Detta sker utgående från samma aminosyras L-isomer. D-aminosyror utgör delar av bakteriernas cellvägg och av antibioter, som framställs av bakterier.

Översätt bild. L-aminosyra; D-aminosyra

Till de viktigaste aminosyraderivaten i växterna hör bl.a. lignin, som efter cellulosa är den allmännaste molekylen i växter. Lignin är en komplicerad molekyl, som innehåller fenylalanin och tyrosin. Samma aminosyror utgör också utgångsmaterial för andra växtmolekyler, såsom tannin, morfin, och ämnen som ger smak av vanillin och muskotnöt.  

Många av signalsubstanserna i nervsystemet är aminer. De bildas utgående från aminosyror genom dekarboxyleringsreaktioner. Utgående från tyrosin bildas dopamin, noradrenalin och adrenalin. Utgående från glutamat bildas g-aminobutyrat (GABA) och från tryptofan bildas serotonin. Ur histidin uppstår histamin, som avges vid allergiska reaktioner och som får blodkärlen att vidga ut sig. 

 
 
Accessibility Feedback