fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fysiologiska peptider

Vid sidan av proteinerna finns i organismen en hel del korta peptider, som har viktiga fysiologiska funktioner. Några valda exempel på sådana peptider presenteras här.

Glutation (GSH) är en peptid, som består av tre aminosyror
(glutamin, cystein och glycin). Bindningen mellan glutamin och
cystein är inte en peptidbindning. Glutation är en viktig
antioxidant, som t.ex kan eliminera väteperoxidens skadliga
effekter i organismen.

Hypofysens baklob avger två peptidhormon, vasopressin och oxytocin. De består båda av nio aminosyror och de har mycket likartade strukturer. Vasopressin är av betydelse vid regleringen av blodtrycket och oxytocin leder till kontraktion i bröstkörtlarnas glatta muskler, vilket leder till mjölkavgivning. Oxytocin kontraherar också livmoderns glatta muskulatur och används därför för att sätta igång förlossningar.

Hypofysen producerar ett dussintal peptider, som kallas endorfiner. Endorfinerna får oss att må bra (jmf. morfin). Endorfiner avges om organismen stressas hårt samt vid svår smärta.
I hjärnan finns många områden med receptorer för endorfinerna.
Alla kända endorfiner spjälks utgående från tre förstadier, som kallas:
1. pro-opiomelanocortin
2. proenkefalin 
3. prodynorfin

 

 
 
Accessibility Feedback