en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


TranskriptionBildning av en komplementär RNA-sträng med en DNA-sträng som förlaga. Transkriptionen sker i kärnan.
TranslationInnebär att nukleotidsekvensen i en mRNA-molekyl översätts till en aminosyrasekvens under proteinsyntesen. Följden av aminosyror bestäms av s.k. universalkoder, där tre baspar bestämmer en aminosyra. Translationen sker utanför kärnan med hjälp av ribosomer.
Tunica adventitiaDet yttersta skiktet i blodkärlen, mellan tunica media och den omgivande bindvävnen. Tunica adventitia består bindväv med både kollagen och elastinfibrer.
Tunica intimaDet innersta skiktet i blodkärlen. Tunica intima består av ett lager endotelceller (platta epitelceller), basalmenbranen samt bindväven under endotelet.
Tunica mediaDet mellersta skiktet i blodkärlen. Tunica media består av cirkulära glatta muskler och lite bindväv.
TyrosinkinasProtein som har förmågan att fosforylera aminosyran tyrosin i andra proteiner och på så sätt påverka deras aktivitet.

 
 
Accessibility Feedback