en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


MakrofagCell som identifierar och upptar i sig för kroppen främmande partiklar, gifter eller bakterier. Cellen fagocyterar den främmande partikeln, genom att omge den med sin cellmembran.
MALTMucus-associated (diffuse) lymphatic tissue. Allmän beteckning på oinkapslad lymfatisk vävnad i slemhinnan.
MedullaMärg, dvs den innernsta delen i ett organ. T. ex. medulla renis = njurens märg.
MesosomLamellär invagination av cellmembranen hos bakterier. Troligen är den en tillfällig membranförstoring vid hög respiratorisk aktivitet. Har även ansetts vara en artefakt skapad vid preparering av prover för elektronmikroskopi.
Monoklonal antikroppAntikropp som produceras av en klon av celler och som känner igen endast en viss bestämd del (epitop) av ett protein.
Muscularis externaDet tjocka muskelskiktet i matsmältningskanalens vägg. Det består av ett inre lager glatta muskler och ett yttre lager glatta muskler.

 
 
Accessibility Feedback