en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


Dalton (Da)Enhet för molekylstorlek. Den är av samma storleksordning aom molekylvikten.
DendritNervcellutskott som leder impulser mot cellkroppen. Dendriten är oftast trädlikt förgrenad med många ändar. Utskott som leder impulsen från cellkroppen kallas axon.
DepolarisationMinskning av den elektriska spänningen mellan cellens insida och utsida på grund av att jonkanalerna öppnas.
DesmosomFästpunkt mellan celler i förhornat eller annat epitel. Utmärks av en förtätning av cellmembranen till vilken trådar från cytoskelettet ansluter.
DiasylglyserolLipid som bildas då fosfolipider spjäks som en följd av en yttre retning. Fungerar som andra budbärare.
DiffusionFörflyttning av ett ämne genom molekylernas slumpvisa "värmerörelse" (den brownska molekylarrörelsen). Den kan ske i tre dimensioner eller vara mer begränsad (exempelvis i en membran i två dimensioner). Molekylerna rör sig från en starkare lösning till en svagare.
DimerStruktur bestående av två underenheter, t. ex. pyrimidindimer.
DiploidIndivid eller cell med två homologa kromosomuppsättningar
DisackaridMolekyl bestående av två monosackarider; t. ex. sucrose (sackaros) som består av en glukos och en fruktos. Maltos består av två glukos och laktos av en glukos och en galaktos.
DISC (Death Inducing Signaling Complex)Ett proteinkomplex bestående av en receptor, ett adaptorprotein och kaspas som sätter igång apoptosen.
DNADNA består av två nukleotidkedjor, som slingrar sig omkring varandra som en spiral, och tillsammans bildar en struktur som kallas dubbelhelix. DNA molekylens storlek kan variera från några tiotals nukleotider till miljoner.
DyneinFörekommer längs mikrotubuli. Dynein är ett sk. motor-protein, som kan utföra rörelser med hjälp av energi från ATP.

 
 
Accessibility Feedback