en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


G-aktinGlobulärt aktin, som förekommer i cellens cytoplasma. G-aktin är inte bundet till cellens mikrofilament.
GALTGut-associated lymphatic tissue. Oinkapslad lymfatisk vävnad som ligger i tarmkanalens slemhinna.
Gemini of Cajal bodiesGemini of Cajal finns tillsammans med Cajals kroppar. De deltar i bildningen av RNA-maskor i kärnan.
GenDen grundläggande enheten för nedärvning. En gen utgörs av en DNA-sekvens (RNA hos vissa virus), som kan transkriberas. I kromosomerna finns ett oändligt antal gener. Vid sidan av generna finns stora områden, som inte kodar för proteiner.
GranulocytVit blodkropp hos ryggradsdjur. Granulocyterna indelas i tre grupper: 1. neutrofiler,2. eosinofiler, 3. basofiler.
GRB2Protein som kan binda till en receptor med hjälp av SH2-subenheten och vidare till signalproteiner med hjälp av SH3-subenheten.
GuanylatcyklasEnzym som kan bilda cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) av guanosintrifosfat (GTP)

 
 
Accessibility Feedback