en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


KaspasEnzym som är involverat i programmerad celldöd. Kaspas bryter ner cellerns beståndsdelar.
kemotaxisOrganismers eller cellers rörelser mot ett kemiskt ämne (positiv kemotaxis), bort från ett kemiskt ämne (negativ kemotaxis).
KinasEnzym som fogar en fosfatgrupp till en annan molekyl t.ex. en proteinmolekyl. Denna process används inom cellsignaleringen
KodonTriplett av baser på messenger-RNA, som bestämmer vilken aminosyra som skall bindas till den växande kedjan av aminosyror.
KomplementärNukleinsyrornas baser kan bilda vätebindningar på så sätt att cytosin och guanin bildar ett par och adenin och tymin (urasil i RNA) bildar ett annat par.

 
 
Accessibility Feedback