en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


Lamina propriaStödjande vävnad under epitelskiktet i slemhinnor. Lamina propria består av lucker bindväv. Den förekommer längs andningvägarna och matsmältningskanalen.
LamininProtein som förekommer främst i basalmembranen, men också intercellulärt. Flera olika laminin-gener har indetifierats hos människa.
LateralSidoytorna i en cell eller organism. Cellens basala och laterala ytor bildar en helhet som betecknas basolateral.
LigandMolekyl som binder till en receptor.
LymfaLymfa förekommer i lymfkärlen. Det är fråga om en vävnadsvätska med blodproteiner och lymfocyter.

 
 
Accessibility Feedback