en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


Cajal´s metodFärgningsmetod för nervsystem. Det är fråga om en silverimpregnering. Myeliniserade och omyeliniserade nervfibrer färgas blåsvarta.
CD proteinerSpecifika markermolekyler som finns på lymfocyternas cellmembran (cluster of differentiation proteins). Med hjälp av dessa proteiner kan man dela in lymfocyterna i tre funktionella grupper.
Cdk-proteinerKinaser som är beroende av cyklin. De reglerar cellcykeln.
CFTREn ABC-transportör, som reglerar transporten av klor genom membranen. Fel på CFTR leder till sjukdomen cystisk fibros.
CortexBarkskikt. Det yttersta skiktet i ett organ. T. ex. cortex renis = njurbarken.
Cytokrom CAktiverande proteinmolekyl, som frigörs från mitokondrier vid programmerad celldöd
CytoplasmaCytosol = cellens gele- eller vätskeartade innehåll, exklusive cellkärnan och de olika organellernas innehåll

 
 
Accessibility Feedback