en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


RASBudbärarprotein i cellmembranen. Aktivt RAS binder GTP. Inaktivt RAS binder GDP.
ReceptorProteinmolekyl i cellmembranen, som selektivt känner igen och binder en annan molekyl = ligand
ReplikationDuplikation av DNA under S-fasen före den mitotiska delningen. Syntes av en DNA-sträng med en annan DNA-sträng som förlaga. Resultatet av en replikation är en kromosom med två identiska kromatider.
RepolarisationDå den elektriska spänningen mellan cellens in- och utsida återförs med hjälp av jonkanaler.
RibosomOrganell som behövs vid proteinsyntesen. Ribosomerna förekommer dels fritt i cytoplasmat och dels bundna till det korniga endoplasmatiska nätet (RER).
RNARNA består av en kedja ribonukleotider, som är bundna till varandra. En RNA-molekyl kan bestå av ett tiotal nukleoteider eller t.o.m. tusentals.

 
 
Accessibility Feedback