en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


Endokrin signaleringSignaler som sprids via blodkretsloppet. Här gäller det våra hormoner.
EndotelDet tunna enskiktade epitelskiktet, som beklär blodkärlens yta.
EnzymEtt protein som har förmåga att katalysera en kemisk reaktion.
EosinofilEn typ av granulocyt (vit blodkropp). Eosinofilerna har färgbara korn (vakuoler)i sitt cytoplasma. Kornen färgas med färgämnet eosin. Kornen innnehåller rikligt med hydrolytiska enzymer. Eosinofilerna har förmåga att fagocytera antigen-antikropp komplex.
EpitelTäcker alla inre och yttre ytor såsom t.ex. huden, tarmen, andningsvägarna och blodkärlen.
EpitopStruktur som en antikropp känner igen. Antigendeterminant.
EukayrotEn organism vars celler innehåller cellkärna och (vanligen) andra membranavgränsande organeller. Däggdjuren är eukaryoter. Likaså jästsvampar och växter.
ExonDel av en gen som uttrycks i genens slutliga protein- eller RNA-produkt. Mellan en gens exoner finns introner.

 
 
Accessibility Feedback