en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


SekvensKedja som bildas av molekyler, t. ex. en DNA-sekvens = en DNA-kedja
SerosaSerosan beklär insidan av olika hålrum i organismen. T. ex. bukhålan och lungsäcken. Det är fråga om en bindvävshinna med ett enkelt platt epitel på ytan. Serosa förekommer också på ytan av de organ som ligger i bukhålan.
SinusoidTyp av kapillär, som förekommer bl. a. i levern, mjälten och den röda benmärgen. Sinusoiderna har en större diameter än vanliga kapillärer. Deras struktur varierar i olika organ beroende på funktioner.
Slemhinna = mucosaSlemhinnan beklär insidan av t. ex. andningsorganen, tarmkanalen, samt olika utförsgångar. Ryggradsdjurens slemhinna består av tre skikt: 1. epitel, 2. bindväv, 3. muscularis mucosa = ett glatt muskelskikt. Slemhinnan är ofta veckad och körtelceller förekommer i den. Slemhinnans yta täcks av slem.
SpecifikTerm som används för att noggrannt bestämma en struktur eller en funktion. T. ex. ett enzym, som kan katalysera endast en enda kemisk reaktion, är funktionellt och substratmässigt specifikt.
SubmucosaBindvävsskikt i matsmältningskanalen och andningsvägarna, som ligger under mucosan (slemhinnan).
Substrat1. utgångsämne vid en enzymatisk reaktion. 2. underlag för djur eller växter. 3. odlingsmedium för mikroorganismer.
SynapsKontakt mellan axonens ända och effektorcellen
SynapsspaltSmal spalt som i en synaps skiljer axonens membran (presynaptisk del) och målcellens membran (postsynaptisk del). Nervimpulsen förs över den synaptiska spalten med hjälp av kemiska transmittorsubstanser.

 
 
Accessibility Feedback