en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti solubiologia lexikon
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia

P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö allt


Parakrin signaleringLokal signalering
ParenkymGrundvävnaden i ett organ.
PeptidoglykanPolysackarider med kovalent bundna aminosyror eller peptider. Förekommer speciellt i bakteriernas inre cellvägg.
Peyers plaquesStora lymfoida skivformade bildningar i lamina propria och submucosa. De förekommer främst i tunntarmens bakre del (ileum). De innehåller T- och B-lymfocyter.
PolymerisationKemisk reaktion där relativt små molekyler (monomerer) förenas och bildar större enheter. Två enheter av samma slag bildar en dimer, trebildar en trimer, fyra bildar en tetramer, etc., och flera enheter bildar en polymer.
PolysackaridStor, lineär eller förgrenad kolhydratmolekyl, som består av många monosackarider (10 eller fler) bundna till varandra med glykosidbindningar. T. ex. glykogen, stärkelse och hyaluronsyra. Polysackarider kan vara kopplade till proteiner och lipider.
PrebiotiskTerm som inom cellevolutionsteorin används för att beteckna tiden före uppkomsten av de första cellerna.
ProkaryotPrimitiv cell utan kärna (t. ex. bakterie).
Protein (äggviteämne)Polekylkedja, som är uppbyggd av aminosyror som är bundna till varandra med peptidbindningar.
ProteoglykanerMakromolekylfamilj = proteinstrukturer med en eller flera kovalent bundna glykosaminoglykaner

 
 
Accessibility Feedback