not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fettvävsnekros, översikt
   
sivusto123
Fettvävsnekros, 20x
   
sivusto123
Fettvävsnekros, 200x
   
sivusto123
Haima
   

Fettvävsnekros, rasvakuolio

Snitt från bukspottkörtel med utbredd fettvävsnekros (stjärnor). Pilarna visar blödningar och blodfyllda kapillärer.
H&E.


 
 
Accessibility Feedback