not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fettvävsnekros, översikt
   
sivusto123
Fettvävsnekros, 20x
   
sivusto123
Fettvävsnekros, 200x
   
sivusto123
Haima
   

Fettvävsnekros, rasvakuolio

Insprängda mellan de homogena nekrosområdena ses rikligt med akuta och kroniska inflammatoriska celler. Dessutom förekommer blodutgjutningar, fibroblastproliferation och blodfyllda kapillärer. Vid kanten av fettvävnaden ses fibrin, som färgats ljusrött (pilspetsar).
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback