not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fettvävsnekros, översikt
   
sivusto123
Fettvävsnekros, 20x
   
sivusto123
Fettvävsnekros, 200x
   
sivusto123
Haima
   

Fettvävsnekros, rasvakuolio

Bilden visar rikligt med akuta och kroniska inflammatoriska celler, blodutgjutningar, fibroblastproliferation och blodfyllda kapillärer mellan områdena med fettvävsnekros.
Vid kanten av fettvävnaden ser man dessutom fibrin (pil), som färgats ljusrött.
200x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback