not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Näspolyp, översikt
   
sivusto123
Näspolyp, 40x
   
sivusto123
Näspolyp, 100x
   
sivusto123
Näspolyp, 400x
   
sivusto123
Nenäontelo
   

Näspolyp

Polypen bekläs av ett skenskiktat repiratoriskt epitel (vid den svarta pilspetsen är epitelet tvärsnittat, vid den vita pilspetsen är snittvinkeln sned, vilket gör att epitelet ser tjockare ut). Under epitelet finns ödem (*) och inflammatorisk vävnad (#). I snittet ses rikligt med eosinofila granulocyter. Om det förekommer rikligt med eosinofila granulocyter i utstryk från näsans slemhinna anser man att det är ett tecken på allergisk snuva.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback