not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Näspolyp, översikt
   
Näspolyp, 40x
   
Näspolyp, 100x
   
Näspolyp, 400x
   
Nenäontelo
   

Näspolyp

Under epitelet finns ödem stroma och inflammatoriska celler. I bilden ses rikligt med eosinofila granulocyter (orangeröda celler). Riklig förekomst av eosinofila granulocyter i utstryk från näsans slemhinna tyder på allergisk snuva.
100x, H&E.