not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Näspolyp, översikt
   
sivusto123
Näspolyp, 40x
   
sivusto123
Näspolyp, 100x
   
sivusto123
Näspolyp, 400x
   
sivusto123
Nenäontelo
   

Näspolyp

Under epitelet finns ödem stroma och inflammatoriska celler. I bilden ses rikligt med eosinofila granulocyter (orangeröda celler). Riklig förekomst av eosinofila granulocyter i utstryk från näsans slemhinna tyder på allergisk snuva.
100x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback