not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Myelofibros, översikt
   
sivusto123
Myelofibros, 40x
   
sivusto123
Myelofibros, 200x
   

Myelofibros

Prov från benmärg där bindväven mellan benbalkarna har ökat. I det akuta skedet kan man dessutom konstatera hyperplasi i alla myeloida cellinjer (erytroblaster, megakaryocyter och granulocyter). Med retikulinfärgning kan man se att retikelfibrerna har ökat.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback