fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Myeloid leukemi, översikt
   
sivusto123
Myeloid leukemi, 40x
   
sivusto123
Myeloid leukemi, 200x
   
sivusto123
Myeloid leukemi, 400x
   

Myeloid leukemi, myeloidinen leukemia

Diagnosen av kronisk myeloid leukemi baserar sig på den ökade förekomsten av granulocyter och deras förstadier i blodet och benmärgen. Halten alkaliskt fosfatas i leukocyterna har sjunkit och i ca 90% av patienterna finner man Philadelfia (Ph)-kromosomen.
Kronisk myeloid leukemi indelas i tre kliniska faser:
1. kronisk (leuchaemia myeloides chronica)
2. förhöjd
3. blasttransformation (leuchaemia myeloblastica)

Den kroniska fasen varar i medeltal 45 månader. Stora variationer förekommer dock. Vård förlänger inte den kroniska fasen och medicin ges endast åt patienter med svåra symtom. Blasttransformationen är oftast myeloid, i 20-25% av fallen är den lymfatisk. Kronisk myeloid leukemi kan för närvarande botas endast med allogen benmärgstransplantation. Tyvärr ger benmärgstransplantationen ibland endast en förlängning av livet - den botar inte. 

 
 
Accessibility Feedback