not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Benmärg / Neoplasi / Myelofibros / Myelofibros, 200x
bild

Myelofibros, översikt
   
Myelofibros, 40x
   
Myelofibros, 200x
   

Myelofibros

Mängden bindväv (*) i benmärgen har ökat. I det akuta skedet konstateras hyperplasi i alla myeloida cellinjer (erytroblaster, megakaryocyter och granulocyter).
200x, H&E.