fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Myelofibros, översikt
   
sivusto123
Myelofibros, 40x
   
sivusto123
Myelofibros, 200x
   

Myelofibros, myelofibroosi, myelofibrosis

Med termen myelofibros förstår man att benmärgsvävnaden ersätts av bindväv. Detta händer t. ex. efter strålbehandling och i samband med vissa sjukdomar (t.ex. polycythemia vera eller vissa former av kronisk myeloid leukemi). Till sjukdomsbilden hör anemi, förekomst av omogna vita blodkroppar i blodet och förstorad mjälte. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback