fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Hypoplasi

Termen hypoplasi används då mängden fettvävnad överskrider hälften av alla kärnförsedda celler. Hos åldringar är detta ett vanligt och fysiologiskt fenomen. Andra orsaker till hypoplasi förekommer t. ex. strålbehandling, kemoterapi, vissa läkemedel, kemikalier, inflammationer och virussjukdomar osv.
Aplastisk anemi är en sällsynt sjukdom, vars etiologi man oftast inte känner till. Den leder vanligen till bestående skador i benmärgen. Aplastisk anemi behandlas med benmärgs- transplantation. Bakom hypoplasier kan sjukdomar såsom akut leukemi eller MDS (myelodysplastiskt syndrom) ligga.

 

 

 
 
Accessibility Feedback