fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Hyperplasi

Om man, vid en crista-biopsi från en vuxen person, ser att över hälften av cellerna är hemopoietiska talar man om hyperplasi. En hyperplasi som omfattar alla celltyper är ett relativt vanligt tillstånd. I snitt från benmärg och i utstryk är det relativt lätt att identifiera den relativa och lokala förökningen i olika cellinjer och till och med celltyper.

Ibland är det mycket svårt eller till och med omöjligt att skilja mellan hyperplasi och neoplasi. Dessa gränsfall är besvärliga.
Hyperplasi förorsakas av:
1. polycytemia vera (ökning av mängden röda blodkroppar)
2. refraktär anemi
3. pernisiös anemi (anaemia perniciosa)
4. hemolytisk anemi (anaemia haemolytica)
5. leukemoid reaktion (reactio leuchaemoides)
6. hypersplenism
7. leukemi

Också hos nyfödda kan hyperplasi förekomma.


 

 
 
Accessibility Feedback