not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Benmärg / Neoplasi / Myelofibros / Myelofibros, 40x
bild

Myelofibros, översikt
   
Myelofibros, 40x
   
Myelofibros, 200x
   

Meylofibros

Bindväven i benmärgen har ökat. I det akuta skedet konstaterar man dessutom hyperplasi i alla myeloida cellinjer (erytroblaster, megakaryocyter och granulocyter). Ibland ser man grupper av megakaryocyter (pilar). Fettceller förekommer i benmärgen.
40x, H&E.