fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Myelom, översikt
   
sivusto123
Myelom, 40x
   
sivusto123
Myelom, 400x
   

Myelom, myelooma, myeloma

Termen myelom innebär att plasmacellerna förökar sig onormalt mycket. Det är fråga om en s.k. malign förökning i benmärgen och den är dessutom multifokal. Mycket sällan bildar plasmacellerna enskilda tumörer. Myelom utvecklas under årens lopp och symtomen förorsakas av plasmacellernas proliferation och paraprotein, som produceras av plasmaceller. Lytiska förändringar konstateras på många olika ställen i benstommen.

 

 

 
 
Accessibility Feedback